Regulamin

Regulamin ligi typerów "CoZaTypy"

1. Konkurs obejmuje mecze wybrane przez Organizatorów i mogą one dotyczyć różnych rozgrywek piłkarskich. Program powinien mieć cotygodniowe edycje (w trakcie trwania lig) obejmujące 10 meczów od piątku godz. 00:00 do czwartku godz. 23:59, ale Organizator zastrzega, że mogą pojawić się również odcinki bonusowe.

2. Konkurs polega na typowaniu wyników wskazanych meczów.

3. Typujemy dokładny wynik bramkowy w regulaminowym czasie gry – po 90 minutach z uwzględnieniem doliczonego czasu gry (chyba że podane zostanie inaczej).

4. Wynik typować można jedynie do 15 minut przed rozpoczęciem danego spotkania. Możliwość typowania wyniku danego meczu zamykana jest o na 15 minut przed rozpoczęciem tego meczu w danej kolejce. Typy oddane po rozpoczęciu spotkania są nieważne.

5. Punktacja:

prawidłowo wytypowany wynik bramkowy – 4 pkt
prawidłowo wytypowana różnica bramkowa – 2 pkt (np. typ 2:0, a wynik 4:2;)
prawidłowe rozstrzygnięcie – 1 pkt. (np. typ 1:0, a wynik 3:1;)
typujemy zawsze wynik po 90 minutach gry plus czas doliczony (bez dogrywki)

6. W przypadku odwołania lub przełożenia meczu, punktacja za ten mecz zostanie doliczona w późniejszym terminie lub anulowana (zgodnie z podaną informacją).

7. Zwycięzcą kolejki zostaje ten uczestnik, który zdobędzie w niej najwięcej punktów. Punkty podliczane są automatyczne po dodaniu wyniku spotkania przez organizatora Co Za Typy.

8. Zwycięzcą w ramach klasyfikacji zostanie ten uczestnik, który zdobędzie w podanym uprzednio okresie największą liczbę punktów. Punkty podliczane są automatyczne po dodaniu wyniku spotkania przez organizatora Co Za Typy.

9. W zabawie mogą brać udział redaktorzy serwisu, jednak nie będą oni brani pod uwagę przy przydzielaniu nagród.

10. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do organizatora w terminie siedmiu dni po zakończeniu meczu, którego reklamacja dotyczy używając formularza kontaktowego lub adresu kontakt@footroll.pl.

11. Z jednego adresu poczty elektronicznej i adresu korespondencyjnego nadesłać można tylko jedno zgłoszenie.

12. Typ danego meczu można dowolnie zmieniać do 15 minut przed rozpoczęciem spotkania.

13. Punkty za daną kolejkę zostają podliczone najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia następnej kolejki.

14. Zgłaszając się do konkursu uczestnik tym samym deklaruje, że jest osobą pełnoletnią oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i będzie przestrzegał zasad w nim obowiązujących.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania danej kolejki, jeśli wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wszystkim zainteresowanym oddanie typów lub błędy, które mogły wpłynąć na nieprawidłowe podliczenie punktacji.

16. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje redakcja serwisu footroll.pl. Wszelkie pytania i problemy prosimy kierować wyłącznie drogą mailową na adres kontakt@footroll.pl.

17. Redakcja zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego regulaminu konkursu, w tym jeśli stwierdzi, że dany użytkownik posiada kilka aktywnych kont w Co Za Typy.

19. Nagrodą za uczestnictwo w #CoZaTypy jest doładowanie konta na portalu Betclic.pl punktami o równowartości kwot uzależnionymi od zajętego miejsca. Wartość nagród różni się od siebie w zależności czy:

a) użytkownik MIAŁ założone na Betclic.pl konto, na które wpłacił jakiekolwiek środki PRZED rozpoczęciem kolejki typowania, w której zdobył pozycję uprawniającą go do odbioru nagrody. W tym wypadku rozkład nagród wygląda następująco:

- za pierwsze miejsce równowartość 300 złotych;
- za drugie miejsce równowartość 200 złotych;
- za trzecie miejsce równowartość 120 złotych;
- za czwarte miejsce równowartość 80 złotych;
- za piąte miejsce równowartość 50 złotych;
- za miejsca od szóstego do trzydziestego równowartość 30 złotych.

b) użytkownik NIE MIAŁ założonego na Betclic.pl konta LUB MIAŁ konto, ale nie wpłacił na nie środków kiedykolwiek PRZED rozpoczęciem kolejki typowania, w której zdobył pozycję uprawniającą go do odbioru nagrody. W tym wypadku rozkład nagród wygląda następująco:

- za pierwsze miejsce równowartość 100 złotych;
- za drugie miejsce równowartość 70 złotych;
- za trzecie miejsce równowartość 40 złotych;
- za czwarte miejsce równowartość 30 złotych;
- za piąte miejsce równowartość 20 złotych;
- za miejsca od szóstego do trzydziestego równowartość 10 złotych.

c) W przypadku, gdy dwie lub więcej osób zajmą to samo miejsce, nagrody dzielone są proporcjonalnie przez liczbę uczestników, którzy zajęli dane miejsce.

20. Aby bonusy bukmacherskie mogły być wypłacone, muszą zostać obrócone 6 razy przy minimalnym kursie 2.00 w okresie 7 dni od przyznania. W przeciwnym razie przepadają.

21. Warunkiem odebrania nagrody jest skontaktowanie się z organizatorem poprzez adres email: kontakt@footroll.pl i podanie nazwy konta na Betclic.pl lub udzielenie tej informacji w odpowiedzi na wysłaną przez organizatora każdorazowo wiadomość e-mail o przysługującej wygranej. Czas na zgłoszenie się po odbiór nagrody wynosi 14 dni od momentu otrzymania maila, w którym użytkownik został poinformowany o przysługującej mu nagrodzie.

22. Nagrody nie można wymienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

23. W przypadku równej liczby punktów na koniec klasyfikacji specjalnej (jeśli takowa powstanie) brane pod uwagę są zwycięstwa w poszczególnych kolejkach, a w dalszej kolejności liczba dokładnie wytypowanych wyników meczów specjalnych.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

25. Uczestnictwo w Co Za Typy na stronie internetowej organizatora jest darmowe, w pełni dobrowolne i przeznaczone dla osób PEŁNOLETNICH.