Regulamin

Regulamin ligi typerów "CoZaTypy"

1. Konkurs obejmuje mecze wybrane przez Organizatorów i mogą one dotyczyć różnych rozgrywek piłkarskich. Program powinien mieć cotygodniowe edycje (w trakcie trwania lig), ale Organizator zastrzega, że mogą pojawić się również odcinki bonusowe.

2. Konkurs polega na typowaniu wyników wskazanych meczów.

3. Typujemy dokładny wynik bramkowy w regulaminowym czasie gry – po 90 minutach (chyba że podane zostanie inaczej).

4. Wynik typować można jedynie do 15 minut przed rozpoczęciem danego spotkania. Możliwość typowania wyniku danego meczu zamykana jest o na 15 minut przed rozpoczęciem tego meczu w danej kolejce. Typy oddane po rozpoczęciu spotkania są nieważne.

5. Punktacja:

prawidłowo wytypowany wynik bramkowy – 4 pkt
prawidłowo wytypowana róznica bramkowa – 2 pkt (np. typ 2:0, a wynik 4:2;)
prawidłowe rozstrzygnięcie – 1 pkt. (np. typ 1:0, a wynik 3:1;)
typujemy zawsze wynik po 90 minutach gry plus czas doliczony (bez dogrywki)

6. W przypadku odwołania lub przełożenia meczu, punktacja za ten mecz zostanie doliczona w późniejszym terminie lub anulowana (zgodnie z podaną informacją).

7. Zwycięzcą kolejki zostaje ten uczestnik, który zdobędzie w niej najwięcej punktów. Punkty podliczane są automatyczne po dodaniu wyniku spotkania przez organizatora Co Za Typy.

8. Zwycięzcą w ramach klasyfikacji zostanie ten uczestnik, który zdobędzie w podanym uprzednio okresie największą liczbę punktów. Punkty podliczane są automatyczne po dodaniu wyniku spotkania przez organizatora Co Za Typy.

9. W zabawie mogą brać udział redaktorzy serwisu, jednak nie będą oni brani pod uwagę przy przydzielaniu nagród.

10. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do organizatora w terminie siedmiu dni po zakończeniu meczu, którego reklamacja dotyczy używając formularza kontaktowego lub adresu kontakt@footroll.pl.

11. Z jednego adresu poczty elektronicznej i adresu korespondencyjnego nadesłać można tylko jedno zgłoszenie.

12. Typ danego meczu można dowolnie zmieniać do 15 minut przed rozpoczęciem spotkania.

13. Punkty za daną kolejkę zostają podliczone najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia następnej kolejki.

14. Zgłaszając się do konkursu uczestnik tym samym deklaruje, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i będzie przestrzegał zasad w nim obowiązujących.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania danej kolejki, jeśli wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wszystkim zainteresowanym oddanie typów lub błędy, które mogły wpłynąć na nieprawidłowe podliczenie punktacji.

16. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje redakcja serwisu footroll.pl. Wszelkie pytania i problemy prosimy kierować wyłącznie drogą mailową na adres kontakt@footroll.pl.

17. Redakcja zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego regulaminu konkursu, w tym jeśli stwierdzi, że dany użytkownik posiada kilka aktywnych kont w Co Za Typy.

19. Nagrodą za uczestnictwo w #CoZaTypy jest doładowanie konta na eFortuna.pl punktami FKP o równowartości kwot uzależnionymi od zajętego miejsca:

Za pierwsze miejsce równowartość 280 złotych
Za drugie miejsce kwrównowartość 170 złotych
Za trzecie miejsce równowartość 100 złotych
Za czwarte miejsce równowartość 60 złotych
Za piąte miejsce równowartość 40 złotych
Za miejsca od szóstego do dziesiątego równowartość 30 złotych

W przypadku, gdy dwie lub więcej osób zajmą to samo miejsce, nagrody dzielone są proporcjonalnie przez liczbę uczestników, którzy zajęli dane miejsce.

Warunkiem odebrania nagrody jest skontaktowanie się z organizatorem poprzez adres email: kontakt@footroll.pl i podanie nazwy konta na eFortuna.pl (lub udzielenie tej informacji w odpowiedzi na wysłane przez organizatora zapytanie jeśli nie miał uzupełnionego odpowiedniego pola przy rejestracji w serwisie).

Nagrody nie można wymienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

20. W przypadku równej liczby punktów na koniec klasyfikacji specjalnej brane pod uwagę są zwycięstwa w poszczególnych kolejkach, a w dalszej kolejności liczba dokładnie wytypowanych wyników meczów specjalnych.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

22. Uczestnictwo w Co Za Typy na stronie internetowej organizatora jest darmowe i w pełni dobrowolne.